Movie News

Police Story 2013 (2014) Jackie Chan

Posted by Bad Panda on January 17, 2014 (0 Comments)

Director: Ding Sheng
Starring: Jackie Chan, Liu Ye, Jing Tian, Huang Bo, Zhang Lanxin, Zhang Xiaoning, Guli Nazha

16th Jan 2014 in Hong Kong cinemas


movie trailer (English subtitle)

Comments (0 Comments)

There are no comments.

Post Comment
>