Movie News

Black Butler (2014) Japanese movie based on famous manga a.k.a. Kuroshitsuji / Kuro Shitsuji

Posted by Bad Panda on May 15, 2014 (0 Comments)

Director: Kentaro Otani, Keiichi Sato
Writer: Yana Toboso (Japanese manga), Tsutomu Kuroiwa
Starring: Hiro Mizushima, Ayame Gouriki, Mizuki Yamamoto, Yuka, Takuro Ohno, Ken Kaito, Tomomi Maruyama, Yuu Shirota, Ken Yasuda, Satoshi Hashimoto, Masato Ibu, Goro Kishitani

15th May 2014 in Hong Kong cinemas


movie trailer

Comments (0 Comments)

There are no comments.

Post Comment
>