Movie News

The Little House (2014) Japanese movie a.k.a. Chiisai Ouchi

Posted by Bad Panda on May 17, 2014 (0 Comments)

Director: Yoji Yamada
Starring: Takako Matsu, Haru Kuroki, Takataro Kataoka, Hidetaka Yoshioka, Satoshi Tsumabuki, Chieko Baisho, Isao Hashizume, Shigeru Muroi, Shozo Hayashiya, Kazuko Yoshiyuki, Tomoko Nakajima, Lasalle Ishii, Aki Takejo

22nd May 2014 in Hong Kong cinemas


movie trailer (English subtitle)

Comments (0 Comments)

There are no comments.

Post Comment
>