Movie News

The Snow White Murder Case (2014) Japanese movie a.k.a. Shiro Yuki Hime Satsujin Jiken

Posted by Bad Panda on November 20, 2014 (0 Comments)

Director: Yoshihiro Nakamura
Starring:Mao Inoue, Gou Ayano, Misako Renbutsu, Nanao, Shihori Kanjiya, Nobuaki Naneko, Erena Ono, Mitsuki Tanimura, Shota Sometani, Katsuhisa Namese

20th Nov 2014 in Hong Kong cinemas


movie trailer (English & Chinese subtitled)

Comments (0 Comments)

There are no comments.

Post Comment
>