Movie News

Monster Hunt (2015) China movie

Posted by Bad Panda on July 17, 2015 (0 Comments)

Director: Raman Hui
Starring: Jing Boran, Bai Baihe, Jiang Wu, Elaine Jin, Wallace Chung, Eric Tsang, Sandra Ng, Tang Wei, Yao Chen, Yan Ni, Bao Jianfeng, Wang Yuexin, Guo Xiaodong, Li Jingjing, Cindy Tian

16th July 2015 in Hong Kong cinemas


movie trailer (English subtitled)

Comments (0 Comments)

There are no comments.

Post Comment
>