Movie News

Initiation Love (2015) Japanese movie a.k.a. Inishieshon Rabu

Posted by Bad Panda on December 11, 2015 (0 Comments)

Director: Yukihiko Tsutsumi
Starring: Shota Matsuda, Atsuko Maeda, Fumino Kimura, Takahiro Miura, Tomoya Maeno, Noritake Kinashi, Satomi Tezuka, Tsurutaro Kataoka

10th Dec 2015 in Hong Kong cinemas

 

Comments (0 Comments)

There are no comments.

Post Comment
>