Movie News

Goodbye Mr. Loser (2015) China movie

Posted by Bad Panda on January 12, 2016 (0 Comments)

Director: Peng Da Mo, Fei Yan
Starring: Shen Teng, Ma Li, Yin Zheng, Ai Lun, Wang Zhi, Tian Yu

14th Jan 2016 in Hong Kong cinemas

Comments (0 Comments)

There are no comments.

Post Comment
>