Movie News

La La La At Rock Bottom (2015) Japanese movie a.k.a. Misono Yunibasu

Posted by Bad Panda on January 21, 2016 (0 Comments)

Director: Nobuhiro Yamashita
Starring: Subaru Shibutani, Fumi Nikaido, Sarina Suzuki, Katsumi Kawahara, Izumi Matzuoka, Shohei Uno, Takumi Matsuzawa, Takashi Noguchi, Suon Kan

21st Jan 2016 in Hong Kong cinemas


movie trailer (English subtitle)

Comments (0 Comments)

There are no comments.

Post Comment
>