Movie News

Fukushima 50 (2020) 福島50死士 Japanese movie

Posted by Bad Panda on June 24, 2020 (0 Comments)

Director: Setsuro Wakamatsu
Starring: Koichi Sato (Midnight Diner 2, Hero), Ken Watanabe (Rage), Hidetaka Yoshioka (Fueled: The Man They Called Pirate), Narumi Yasuda, Shohei Hino, Mitsuru Hirata, Masato Hagiwara, Keisuke Horibe, Hisahiro Ogura, Masato Wada, Masanori Ishii, Masaki Miura, Arata Horii

Based on the nonfiction novel "Shi no Fuchi o Mita Otoko: Yoshida Masao to Fukushima Daiichi Genpatsu no 500-nichi" by Ryusho Kadota.

25 June 2020 in Hong Kong cinemas


movie trailer (English & Chinese subtitled)

Comments (0 Comments)

There are no comments.

Post Comment
>