Movie News

Stray (2019) 野種 Russian movie aka Tvar

Posted by Bad Panda on May 05, 2020 (0 Comments)

Director: Olga Gorodetskaya
Starring: Elena Lyadova, Vladimir Vdovichenkov, Sevastian Bugaev, Yan Runov, Evgeniy Tsyganov, Roza Khayrullina

14 May 2020 in Hong Kong cinemas


movie trailer (English & Chinese subtitled)

Comments (0 Comments)

There are no comments.

Post Comment
>